AKTUALNOŚCI

Podsumowanie prac zrealizowanych we wrześniu

Prace na stacji Adamów postępują zgodnie z ząłożonym harmonogramem. Wykonwca realizuje działania w podziale na różne branże.


We wrześniu, w zakresie branży elektrycznej wykonano m.in. montaż linii kablowej średnich napięć od autotransformatora 2 do rozdzielni średnich napięć, montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku pompowni i w budynku potrzeb własnych oraz oszynowanie apatatury pierwotnej i montaż instalacji obwodów wtórnych pola nr 1 rozdzielni 220 kV.


W zakresie innych branż, wykonano m.in. następujące prace: branża budowlana: zamontowano ściany oporowe wokół zbiorników wody p. poż, prowadzono prace wykończeniowe budynku pompowni i budynku potrzeb własnych, montowano konstrukcje wsporcze - bramka BM - 3; branża drogowa: wykonano prace związane z montażem krawężników; trwają prace przygotowawcze zmierząjce do wymiany nawierzchni.

 

 

Sierpień pod znakiem dalszych prac

Pomimo wakacji prace na stacji nie zwalniały. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z budowy.

Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2017r. nastąpiło połączenie spółek: Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie na spółkę przejmującą Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie. Z dniem połączenia wszystkie zobowiązania oraz wierzytelności przeszły na mocy sukcesji generalnej z Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Spółka z o.o. na Spółkę Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Spółka z o.o.

Prace idą zgodnie z przyjętym harmonogramem

W ostatnich tygodniach Wykonawca zakończył proces projektowania stacji. Jednocześnie wybudowano i oddano do montażu transformator, misę olejową wraz z separatorem oleju.

W zakresie prac w polach rozdzielni, zabudowano fundamenty, konstrukcje, aparaturę pierwotną, szafki kablowe i sterownicz oraz w 90 % okablowanie wraz z podłączeniem w polu nr 9 rozdzielni 110 kV. Natomiast polu nr 1 rozdzielni 220 kV zabudowano fundamenty, konstrukcje oraz w 50 % okablowanie wraz z podłączeniem .

Jednocześnie dostarczono i zabudowano fundamenty bramek BM1, BM2 i BM3 oraz  konstrukcje bramek BM1 i BM2. W  nastawni:zabudowano szafy zabezpieczeń. Wykonano też płyty fundamentowe pod budynek pompowni i budynek potrzeb własnych, a także pod zbiorniki wody ppoż.

Akrualnie trwają prace związane z wykończeniem  budynku pompowni oraz budynku potrzeb własnych, a także montowane jest orurowanie zbiorników ppoż.

Fotorelacja z placu budowy

Na poniższych zdjeciach prezentujemy przebieg prac budowlanych prowadzonych na terenie stacji Adamów