AKTUALNOŚCI

Zakończono większość prac

Wykonawca zakończył już niemal  wszystkie prace budowlane na terenie stacji. Aktualnie trwają głównie odbiory potwierdzające, że prace zostały wykonane prawidłowo. Wykonawca przygotowuje się też do pierwszego podania napięcia do nowego transformatora AT2.

 

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć obrazujących, jak aktualnie wygląda aparatura zainstalowana na terenie obiektu:
 

 

Podsumowanie prac zrealizowanych we wrześniu

Prace na stacji Adamów postępują zgodnie z ząłożonym harmonogramem. Wykonwca realizuje działania w podziale na różne branże.


We wrześniu, w zakresie branży elektrycznej wykonano m.in. montaż linii kablowej średnich napięć od autotransformatora 2 do rozdzielni średnich napięć, montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku pompowni i w budynku potrzeb własnych oraz oszynowanie apatatury pierwotnej i montaż instalacji obwodów wtórnych pola nr 1 rozdzielni 220 kV.


W zakresie innych branż, wykonano m.in. następujące prace: branża budowlana: zamontowano ściany oporowe wokół zbiorników wody p. poż, prowadzono prace wykończeniowe budynku pompowni i budynku potrzeb własnych, montowano konstrukcje wsporcze - bramka BM - 3; branża drogowa: wykonano prace związane z montażem krawężników; trwają prace przygotowawcze zmierząjce do wymiany nawierzchni.

 

 

Sierpień pod znakiem dalszych prac

Pomimo wakacji prace na stacji nie zwalniały. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z budowy.

Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2017r. nastąpiło połączenie spółek: Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie na spółkę przejmującą Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie. Z dniem połączenia wszystkie zobowiązania oraz wierzytelności przeszły na mocy sukcesji generalnej z Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Spółka z o.o. na Spółkę Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Spółka z o.o.

Prace idą zgodnie z przyjętym harmonogramem

W ostatnich tygodniach Wykonawca zakończył proces projektowania stacji. Jednocześnie wybudowano i oddano do montażu transformator, misę olejową wraz z separatorem oleju.

W zakresie prac w polach rozdzielni, zabudowano fundamenty, konstrukcje, aparaturę pierwotną, szafki kablowe i sterownicz oraz w 90 % okablowanie wraz z podłączeniem w polu nr 9 rozdzielni 110 kV. Natomiast polu nr 1 rozdzielni 220 kV zabudowano fundamenty, konstrukcje oraz w 50 % okablowanie wraz z podłączeniem .

Jednocześnie dostarczono i zabudowano fundamenty bramek BM1, BM2 i BM3 oraz  konstrukcje bramek BM1 i BM2. W  nastawni:zabudowano szafy zabezpieczeń. Wykonano też płyty fundamentowe pod budynek pompowni i budynek potrzeb własnych, a także pod zbiorniki wody ppoż.

Akrualnie trwają prace związane z wykończeniem  budynku pompowni oraz budynku potrzeb własnych, a także montowane jest orurowanie zbiorników ppoż.